NL / UK / DE

Code of conduct

Wij staan midden in het leven en voelen ons medeverantwoordelijk voor het wel en wee van de wereld. Daar handelen we ook naar. Zo hanteren we de gedragscode van het BSCI. Dat houdt in dat we gedurende het productieproces onze sociale verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsomstandigheden. Ook bij de aankoop van de materialen stellen we hoge eisen. Daarom werken we uitsluitend samen met partners die Woolmark-gecertificeerd zijn. We stellen het zeer op prijs als onze leveranciers dezelfde uitgangspunten hanteren.